OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
 
Balassi Tancegyuttes Hetprobas Neptanciskola Orszagos Szolotancfesztival
Alapító okirat
2007. January 19.

01. Az intézmény neve:

                        Hétpróbás Néptánciskola

                        Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

02. Az alapítás időpontja:

                        2000. szeptember 1.

03. Az alapító, fenntartó neve, címe:

                        Balassi Közalapítvány

                        Békéscsaba, Szent István tér 7.

04. Az intézmény székhelye:

                        Békéscsaba, Csaba u 1.

05. Telephelyek:

                        Békéscsaba, Luther u. 6.

                        Békéscsaba, Madách u. 2.

                        Békéscsaba, Petőfi u. 1.

06. Az intézmény típusa:

                        Alapfokú művészetoktatási intézmény

07. Az intézmény tagozatainak megnevezése:

                        Nappali

08. Az intézmény felügyeleti szervének neve, címe:

                        Balassi Közalapítvány

                        Békéscsaba, Szent István tér 7.

09. Az intézmény OM azonosító száma:

                        102857

10. Az intézmény szakágazati (TEAOR) besorolás és megnevezése:

                        80. 10 alapfokú oktatás

11. Az intézmény jogállása:

                        Önálló jogi személy

12. Az intézmény alaptevékenysége:

                        Alapfokú művészetoktatás

-         Tánctagozat

               Néptánc tanszak

-         Népzene tagozat

               Népi hegedű tanszak

               Népi brácsa tanszak

               Népi bőgő tanszak

               Népi furulya tanszak

               Duda tanszak

               Citera tanszak

               Népi ének tanszak

13. Engedélyezett maximális növendéklétszám: 550 fő

            Befogadó képesség:

            Székhelyen:                             50 fő

            Telephelyen:

                        Luther u. 6.                300 fő

                        Madách u. 2.               80 fő

                        Petőfi u. 1.                 120 fő

14. Évfolyamok száma:

                        11 évfolyam:

                                   1 előkészítő évfolyam

                                   6 alapfok évfolyam

                                   4 továbbképző évfolyam

15. A nevelési,- pedagógiai program fenntartói jóváhagyó határozatának száma, hatályba lépése. Programsajátosságok megnevezése:              

1/2000.(VIII. 30.) BKK határozat, hatályos: 2000. szeptember 1.

                        A tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése

                        A Kárpát-medence néptánc,- népművészeti hagyományának megismertetése.

                        A művészeti alkotások befogadására való képesség kialakítása.

                        A tehetséges tanulók felkészítése a táncművészeti pályára.

5/2004. (VIII. 18.) BKK határozat, hatályos: 2004. szeptember 1.

                        A tanulók népzenei kultúrájának sokirányú fejlesztése.

                        A Kárpát-medence népzenei hagyományainak megismertetése.

                        A művészeti alkotások befogadására való képesség kialakítása.

                        A tehetséges tanulók felkészítése a népzenei pályára.

16. Az intézmény működési területe:

                        Békés – megye

17. Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványai:

                        Részben önállóan gazdálkodó intézmény

18. A feladatellátáshoz biztosított vagyon megnevezése:

                        Vagyonértékű bérleti, használati szerződések alapján használt ingatlanok.

Ingatlan rendeltetése,

címe, tulajdonosa.

Összterület

(m2-ben)

Ebből oktatási célra

Használt (m2-ben)

Helyrajzi szám

Székhely: Csaba u.1.

Békéscsaba Város tulajdona

900

54

3814

Telephely: Luther u. 6. Békés Megye tulajdona

713

209

3873

Telephely: Madách u. 2. Békéscsaba Város tulajdona

5692

160

9332/2

Telephely: Petőfi u. 1.

Békéscsaba Város tulajdona

22160

90

3062

                        Viseletek, technikai eszközök, kellékek és jelmezek

19. A vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:

                        A rendelkezési jog gyakorlója a Balassi Közalapítvány Kuratóriuma

20. Ellátható vállalkozási tevékenység:

                        Nincs

21. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

                        A Balassi Közalapítvány Kuratóriuma nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. vonatkozó rendelkezései alapján. 

A fenti alapító okiratot a Balassi Közalapítvány Kuratóriuma az 1/2004.(III. 31.) sz. határozatával jóváhagyta, a 3/2004. (IV.22.) számú határozattal, valamint az 5/2004. (VIII.18.) számú határozattal módosította.

Békéscsaba, 2004. augusztus 18.

Fülöpné Fischer Katalin

 

 

 

 

 

 
 
buy cheap cialis professional
Legyen �nnek is honlapja! K�sz�tette, szerkesztette, t�rhely: CSABAPROG Kft.