OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
 
Balassi Tancegyuttes Hetprobas Neptanciskola Orszagos Szolotancfesztival
Független Könyvvizsgálói Jelentés - 2005
2007. január 19.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A HÉTPRÓBÁS NÉPTÁNCISKOLA  tulajdonosainak :

Elvégeztük a HÉTPRÓBÁS NÉPTÁNCISKOLA 2005. december 31-i fordulónapra elkészített egyéb szervezet egyszerűsített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.035 ezer Ft , tárgyévi alaptevékenység eredménye 1.149 ezer Ft nyereség-, valamint a 2004. évre vonatkozó egyéb szervezetek egyszerűsített eredmény-kimutatásának vizsgálatát, melyeket a Hétpróbás Néptánciskola 2005. évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz .

Az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolónak az elkészítése a néptánciskola vezetésének a felelőssége . A könyvvizsgáló felelőssége egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójának véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján .

A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról , hogy az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója nem tartalmaz-e lényeges hibás állítást . A könyvvizsgálat magában foglalja az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát . Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a vezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója átfogó bemutatásának értékelését . Meggyőződésünk , hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához .

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a Hétpróbás Néptánciskola 2005. évi egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját , annak részeit és tételeit , azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról , hogy a néptánciskola az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítette el.

Véleményünk szerint az egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló a Hétpróbás Néptánciskola 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad .

 

Békéscsaba , 2005. április 20.

 

GYULA-AUDIT Kft.                                        Komlódiné Megyebíró Anikó

5700 Gyula , Károlyi M. u. 11/3                    5700 Gyula , Károlyi M. u. 11/3

nyilvántartásba-vételi szám: 001936              kamarai tagsági szám: 002815

 

 

 

 

 
 
buy cheap cialis professional
Legyen �nnek is honlapja! K�sz�tette, szerkesztette, t�rhely: CSABAPROG Kft.