OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
 
Balassi Tancegyuttes Hetprobas Neptanciskola Orszagos Szolotancfesztival
Térítési és tandíjszabályzat
2016. október 4.

A Hétpróbás Néptánciskola, a 2016/2017. tanévében a térítési- és tandíjfizetés mértékét és befizetési rendjét az alábbiakban határozza meg:

Térítési díj:

  • Az éves térítési díj mértéke 16 000 Ft, melybõl az ötös tanulók 1 000,- kedvezményt kapnak.
  • Térítési díj befizetése alól felmentést az a tanuló kaphat, aki hátrányos helyzetû vagy halmozottan hátrányos helyzetû, illetve testi, érzékszervi, középsúlyos és értelmi fogyatékos, autista és ezt október 9-ig igazolja, valamint kérelmet nyújt be ezzel kapcsolatban.
  • Kedvezményes térítési díjat fizet - melynek mértéke 4 000,- Ft/év - aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és ezt október 9-ig igazolja, valamint kérelmet nyújt be ezzel kapcsolatban.

Tandíj:

  • Az éves tandíj mértéke 60 000,- Ft, melybõl az ötös tanulók 3 000,- Ft kedvezményt kapnak.

A befizetés rendje:

  • A befizetést egy összegben kérjük a tanév elején, 2016. október 15-ig.
  • Indokolt esetben, kérvény alapján, két részletben: 2016. október 15-ig, illetve 2017. január 29-ig.
  • Tandíj esetén, kérvény alapján, részletfizetéssel (6 egyenlõ részletben: 2016/10.11.12. és 2017/2.3.4. hó).

Befizetés lehetséges

  • Személyesen a Hétpróbás Néptánciskola pénztárába (október 3 – 15-ig. 8:00 – 17:00-ig)
  • Átutalással az OTP 11733003-20112426 számlaszámra. Közleményben fel kell tüntetni a gyermek nevét, néptánciskolai osztályának számát.

 

Békéscsaba, 2016. szeptember 26.

Mlinár Pál
igazgató 

 
 
buy cheap cialis professional
Legyen �nnek is honlapja! K�sz�tette, szerkesztette, t�rhely: CSABAPROG Kft.