OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
 
Balassi Tancegyuttes Hetprobas Neptanciskola Orszagos Szolotancfesztival
Hétpróbás Néptánciskola

 A tánc varázsa

 

"a néptánc mindig megragad varázsával és igazmondásával. Amikor egy ember beszélni kezd magyarul vagy románul, egy idő után kirajzolódik előttünk az ember jelleme, de csak akkor, ha értünk magyarul vagy értünk románul. Ha ugyanaz az ember táncolni kezd, Azonnal megértjük jellemét, vérmérsékletét, vágyait, ízlését, mert a tánc tolmács nélkül érthető. Ugyanúgy hordozza a nemzeti karaktert, mint a beszéd, de nem kell a közbeiktatott fordító. Saját magam kapok képet a táncoló ember gondolatairól, érzéseiről."

Rábai Miklós

 A népművészet nem öncélú, nem önmagáért való, hanem neveli, formálja a vele kapcsolatba lépőt. Ha a mai mesefigurákat, azok cselekedeteit, céljait összevetjük a népmesék hőseivel lényeges különbséget találunk. Az agresszióval, deviáns magatartásokkal szemben a főhős itt a leggyengébb, az árva, a legutolsó, legkisebb testvér, aki, ha jó, akkor ő lesz a győztes. A gyermek, aki most gyenge és biztonságra van szüksége, azt akarja hallani, hogy ha jó lesz ő lesz a király. És nemcsak a népmese, de az őszinte igaz művészet arra való, hogy az embereket jóvátegye. Az esztétikai értékeken túl erkölcsi, morális kérdésekben is utat mutat.   A tánc évszázadok hagyományából gyökeredző kollektív formája, olyan közösségi élményt ad, amely minden résztvevő számára azonos státuszt biztosít. Az egynemű és vegyes körtáncokban a kollektív összetartozás magasabb erőt kölcsönöz a résztvevőknek, mint amilyenek egyéni képességeik külön-külön. A páros táncok a kapcsolatok érzelmi tartalmát színesítik, erősítik, formálják, segítve a két nemet egymás megismerésében. A szólisztikus, mutatványos táncok az egyén kibontakozását biztosítják a közösségi normák keretein belül. A tánc a játék a mozgás az együttlét öröme verseny nélkül, ellentétben a mai világgal, ahol minden verseny. A tánc a fizikai állóképesség, egyensúlyfejlesztés, mozgáskoordináción túl a lelki állóképességet, egyensúlyt is segíti. Azok a gyermekek, akik kis korukban eleget játszanak, táncolnak, énekelnek később nem szenvednek mentális betegségektől. A művészeti, érzelmi nevelésnek fontos szerepe van a versennyel szemben. A vigasztalást adja, biztosítja a közösséghez tartozást.
Ezt a kulturális örökséget azzal a szándékkal és alázattal kívánjuk továbbadni, mint amilyennel Kodály Zoltán az ének közkincsé tételét elképzelte.

 

Vészi Endre: Éneklő iskola Kodály Zoltánnak

S így szólt a Mester: mindenik gyerek
kis antennája legyen a zenének,
maga is hangszer, síp, húr és vonó,
mit fölzenget az ének,
nem karmester, énekes: csak rigó,
ág-hegyi dalos, lombos zeneértő,
így legyen dalos mindenik gyerek,
füttyöngve a reménytől!


Nem kóta-faló liliputiak,
de mint a cinke, önként dalosok,
dalban, zenében, játékban vígak -
ez a gyermeki jog!
Hogy átzenghesse szívük a humánum,
mint nap tündököl finom, csiszolt lencsén,
hogy fodrozódjék arcukon a kellem,
mint tavasszal a könnyű nefelejts-fény!
S majd aztán egykor, mint természetest,
mint madár dalolja ki maga sorsát,
fütyülve lombok ringó ritmusát
és rigók gyors dalát e kicsi ország,
maga is hangszer, síp, húr és vonó,
mit fölzenget az ének:
az értelem, az emberség, a szív
közös dicséretének.

 

 

 

 

 
 
buy cheap cialis professional
Legyen �nnek is honlapja! K�sz�tette, szerkesztette, t�rhely: CSABAPROG Kft.